Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2018

florentyna
4565 c01d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
florentyna
4595 f461
Reposted fromretro-girl retro-girl
florentyna
4618 3a06 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
florentyna
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
florentyna
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przes­tać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viacudoku cudoku
florentyna
0274 b79b
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacudoku cudoku
florentyna
Tags: cytaty
Reposted fromgruetze gruetze viacudoku cudoku
florentyna
9624 af81 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacudoku cudoku
florentyna
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
florentyna
Zamartwiając się tym, jak wypadniesz, przegrywasz. Po prostu daj z siebie wszystko.
— Usain Bolt
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacudoku cudoku
florentyna
florentyna
Mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, za którymi szaleją, a wiedzą, że nic więcej nie może z tego być.
— Elżbieta Rodzeń "Przyciąganie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacudoku cudoku
florentyna
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka.
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viacudoku cudoku
florentyna
6423 40f6 500
Tags: cytaty
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacudoku cudoku
florentyna
florentyna
To, jak traktują Cię inni - to ich karma. Sposób, w jaki reagujesz - to Twoja karma.
— Wayne Dyer
Reposted fromkrn krn viacudoku cudoku

May 09 2018

0427 a7b2 500
florentyna
Bez względu na to, co się stanie, trzymaj głowę wysoko. I na miłość boską, ciesz się każdą chwilą albo przynajmniej postaraj się cieszyć pojedynczymi momentami, nawet bólem, nawet przegraną, jeśli tak ma być.
— Andre Agassi
Reposted frompesy pesy viacudoku cudoku
florentyna
2552 b88b
Tags: cytaty
Reposted fromretaliate retaliate viacudoku cudoku
florentyna
7080 b0d6
Tags: cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl